Mapa
Objekt 1
Objekt 1
NázovAdministratívno - prevádzková budova 1
TypAdministratívne priestory
Kancelárie11
Rozloha296 m²
Poschodia4
Objekt 2
Objekt 2
NázovAdministratívna budova 2
TypAdministratívne priestory
Kancelárie28
Rozloha763 m²
Poschodia3
Objekt 3
Objekt 3
NázovDrevený barák
TypAdministratívne priestory
Kancelárie3
Rozloha73 m²
PoschodiaPrízemie
Objekt 4
Objekt 4
NázovVrátnica
TypSkladové priestory
Objekt 15
Objekt 15
NázovHlavná hala
TypSkladové priestory
Kancelárie1
Rozloha61 m²
PoschodiaPrízemie
Objekt 16
Objekt 16
NázovPrevádzková a skladová hala
TypSkladové priestory
Objekt 17
Objekt 17
NázovGaráže 30-39
TypGaráže
Objekt 18
Objekt 18
NázovSklady
TypSkladové priestory
Objekt 19
Objekt 19
NázovSklady
TypSkladové priestory
Objekt 20-1
Objekt 20-1
NázovMalá hala
TypAdministratívne priestory
Objekt 20-2
Objekt 20-2
NázovMalá hala
TypAdministratívne priestory
Objekt 21
Objekt 21
NázovPrevádzkový objekt
TypAdministratívne priestory
Objekt 23
Objekt 23
NázovPrevádzkový objekt
TypAdministratívne priestory
Objekt 25
Objekt 25
NázovPrevádzkový objekt
TypSkladové priestory
Objekt 26
Objekt 26
NázovPrevádzkový objekt
TypSkladové priestory
Objekt 34
Objekt 34
NázovSkladová hala plechová s prístreškom
TypSkladové priestory
Objekt 39
Objekt 39
NázovSkladová hala
TypSkladové priestory
Objekt 40
Objekt 40
NázovDielňa
TypVýrobné priestory
Objekt 42
Objekt 42
NázovPrevádzková hala
TypSkladové priestory
Objekt 43-44
Objekt 43-44
NázovPlechový sklad
TypSkladové priestory
Objekt 49
Objekt 49
NázovSkladový prístrešok
TypSkladové priestory
Objekt 50
Objekt 50
NázovSkladová plocha
TypSkladové priestory
Objekt 55
Objekt 55
NázovSkladová plocha
TypSkladové priestory
Objekt 67
Objekt 67
NázovGaráže 1-25,26,27
TypGaráže
Rozloha144 m²
Objekt 70
Objekt 70
NázovSpevnená plocha
TypVolné plochy
Kancelárie1
Rozloha2366 m²
Objekt 71
Objekt 71
NázovSkladová plocha
TypSkladové priestory
Objekt 1

Objekt 1

NázovAdministratívno - prevádzková budova 1
TypAdministratívne priestory
Kancelárie11
Rozloha296 m²
Poschodia4

Kancelária č. 403 v objekte č. 1 28 m2 Detail
Kancelária č. 407 v objekte č. 1 33 m2 Detail
Kancelária č. 404 v objekte č. 1 28 m2 Detail
Kancelária č. 406 v objekte č. 1 24 m2 Detail
Kancelárie č. 202,203,204,206,207,209 v objekte č.1 169 m2 Detail
Kancelária č. 408 v objekte č.1 14 m2 Detail

Pôdorysy podlaží

Objekt 2

Objekt 2

NázovAdministratívna budova 2
TypAdministratívne priestory
Kancelárie28
Rozloha763 m²
Poschodia3

Kancelária č. 302-311-312 v objekte č. 2 72 m2 Detail
Kancelárie 101-102 v objekte č. 2 48 m2 Detail
Kancelárie č. 209 - 211 v objekte č. 2 72 m2 Detail
Kancelárie č. 101 - 112 v objekte č.2 381 m2 Detail
Kancelárie č. 004,005,006,009,010 v objekte č. 2 120 m2 Detail
Kancelária č. 301 v objekte č.2 24 m2 Detail
Kancelárie č.203,204 v objekte č. 2 23 m2 Detail

Pôdorysy podlaží

Objekt 3

Objekt 3

NázovDrevený barák
TypAdministratívne priestory
Kancelárie3
Rozloha73 m²
PoschodiaPrízemie

Sklad č. 006,007 v objekte č. 3 44 m2 Detail
Kancelária č. 013 v objekte č. 3 29 m2 Detail

Pôdorysy podlaží

Objekt 4

Objekt 4

NázovVrátnica
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 15

Objekt 15

NázovHlavná hala
TypSkladové priestory
Kancelárie1
Rozloha61 m²
PoschodiaPrízemie

Sklad č.001 v objekte č.15 61 m2 Detail

Pôdorysy podlaží

Objekt 16

Objekt 16

NázovPrevádzková a skladová hala
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 17

Objekt 17

NázovGaráže 30-39
TypGaráže

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 18

Objekt 18

NázovSklady
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 19

Objekt 19

NázovSklady
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 20-1

Objekt 20-1

NázovMalá hala
TypAdministratívne priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 20-2

Objekt 20-2

NázovMalá hala
TypAdministratívne priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 21

Objekt 21

NázovPrevádzkový objekt
TypAdministratívne priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 23

Objekt 23

NázovPrevádzkový objekt
TypAdministratívne priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 25

Objekt 25

NázovPrevádzkový objekt
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 26

Objekt 26

NázovPrevádzkový objekt
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 34

Objekt 34

NázovSkladová hala plechová s prístreškom
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 39

Objekt 39

NázovSkladová hala
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 40

Objekt 40

NázovDielňa
TypVýrobné priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 42

Objekt 42

NázovPrevádzková hala
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 43-44

Objekt 43-44

NázovPlechový sklad
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 49

Objekt 49

NázovSkladový prístrešok
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 50

Objekt 50

NázovSkladová plocha
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 55

Objekt 55

NázovSkladová plocha
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekt 67

Objekt 67

NázovGaráže 1-25,26,27
TypGaráže
Rozloha144 m²

Garáže 4,5,6,14,15,20,21 a 25 v objekte č.67 144 m2 Detail

Pôdorysy podlaží

Objekt 70

Objekt 70

NázovSpevnená plocha
TypVolné plochy
Kancelárie1
Rozloha2366 m²

Plocha objektu č. 70 2366 m2 Detail

Pôdorysy podlaží

Objekt 71

Objekt 71

NázovSkladová plocha
TypSkladové priestory

žiadne voľné priestory

Pôdorysy podlaží

Objekty
Energie
Poschodia
Rozloha
Kancelárie
Objekt 1
Administratívne priestory
4
296 m²
11
Objekt 2
Administratívne priestory
3
763 m²
28
Objekt 3
Administratívne priestory
Prízemie
73 m²
3
Objekt 4
Skladové priestory
Objekt 15
Skladové priestory
Prízemie
61 m²
1
Objekt 16
Skladové priestory
Objekt 17
Garáže
Objekt 18
Skladové priestory
Objekt 19
Skladové priestory
Objekt 20-1
Administratívne priestory
Objekt 20-2
Administratívne priestory
Objekt 21
Administratívne priestory
Objekt 23
Administratívne priestory
Objekt 25
Skladové priestory
Objekt 26
Skladové priestory
Objekt 34
Skladové priestory
Objekt 39
Skladové priestory
Objekt 40
Výrobné priestory
Objekt 42
Skladové priestory
Objekt 43-44
Skladové priestory
Objekt 49
Skladové priestory
Objekt 50
Skladové priestory
Objekt 55
Skladové priestory
Objekt 67
Garáže
144 m²
Objekt 70
Volné plochy
2366 m²
1
Objekt 71
Skladové priestory