Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
21. 4. 2021 SLSP sadzobník k úverovej zmluve 708/cc/20 (pdf)
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s.
21. 4. 2021 473/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Pixxla s.r.o.
21. 4. 2021 473/2021-E Zmluva o združenej dodávke elektriny a tepla 0,00 € Pixxla s.r.o.
20. 4. 2021 708/cc/20 Zmluva o úvere 708/cc/20 (pdf)
2 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s.
20. 4. 2021 708/cc/20-ZZ2 Záložná zmluva NCRZP 708 (pdf)
2 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s.
20. 4. 2021 708/cc/20-ZZ1 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam (pdf)
2 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s.
14. 4. 2021 MZ 01/2021 Mandátna zmluva 01/2021 (pdf)
1 100,00 € Ing. Pavel Šípoš - Kapa
30. 3. 2021 ZoD 07/2021 Zmluva o dielo 07/2021 Dispozičné riešenie priestorov skladovej haly (pdf)
1 505 373,43 € BTK s.r.o.
29. 3. 2021 rezervačná zmluva (pdf)
50 000,00 € ALVEXA, s.r.o.
24. 3. 2021 470/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy
24. 3. 2021 ZoD 03/2021 Zmluva o dielo 03/2021 Dispozičné riešenie priestorov skladovej haly (pdf)
758 588,84 € Viko spol. s r.o.
24. 3. 2021 ZoD 04/2021 Zmluva o dielo 04/2021 Dispozičné riešenie priestorov skladovej haly (pdf)
315 635,23 € Proreco s.r.o.
1. 3. 2021 471/2021-E Zmluva o združenej dodávke elektriny a tepla 0,00 € Meris auto s.r.o.
1. 3. 2021 471/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Meris auto s.r.o.
4. 2. 2021 ZoD 01/2021 Zmluva o dielo 01/2021 Dispozičné riešenie priestorov skladovej haly (pdf)
237 351,20 € Profi Elektro s.r.o.
4. 2. 2021 ZoD 02/2021 Zmluva o dielo 02/2021 Dispozičné riešenie priestorov skladovej haly (pdf)
391 684,51 € I-Systémy s.r.o.
19. 1. 2021 8419594325 Nákup plynu za 12/2020 7 968,80 € SPP a.s.
19. 1. 2021 1020200031 Revízia elektro inštalácie v obj. č. 2 1 150,00 € PV partners s.r.o.
19. 1. 2021 2552020 Revízia plynových a tlakových zariadení 2 790,00 € GASENERG spol, s.r.o.
19. 1. 2021 4211000959 Vodné stočné. 2 004,90 € BVS, a.s.
19. 1. 2021 2200077862 Nákup elektriny za 12/2020 9 617,42 € Energie 2
19. 1. 2021 9120124964 Odvoz odpadu 310,75 € OLO a.s.
19. 1. 2021 20298 Služby BOZP 12/2020 72,00 € Ing. Ján Vidrnák
19. 1. 2021 20186 Služby PO a zdrav.dohľad za 12/2020 70,00 € JANVID s.r.o.
19. 1. 2021 101001962 Servis výťahov za 12/2020 40,00 € MAJES výťahy a eskalátory, a. s.
19. 1. 2021 5012000035 Internetové služby na 12/2020 doplatok 42,00 € VNET a.s.
19. 1. 2021 200340 Strážna služba za 12/2020 4 229,10 € Ibea3 a.s.
19. 1. 2021 9259214961 PZP prívesný vozík 32,76 € Uniqua poisťovňa a.s.
19. 1. 2021 200680 Ochrana osobných údajov za 12/2020 96,00 € IOSEC, s.r.o.
19. 1. 2021 408025344 Poplatok za nahlasovanie do okte 11/2020 235,68 € SCHRACK TECHNIK s.r.o.
19. 1. 2021 200039 Odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadení 2 555,82 € 3. KM s.r.o.
19. 1. 2021 1132020 Odborná prehliadka trafostanice 3 400,00 € Profi Elektro s.r.o.
19. 1. 2021 2008322 Oprava priestorov v obj. č. 1 205,60 € ICENTER s.r.o.
19. 1. 2021 2000748 Oprava-výmena svietidiel na 4. np v obj. č. 1 182,40 € Luminus s.r.o.
19. 1. 2021 2020448 Servis vzduchotechnických zariadení 1 001,57 € Vzduchotechnika Klimac s.r.o.
3. 12. 2020 ZoD 06/2020 Zmluva o dielo ZoD 06/2020 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (pdf)
2 555,82 € 3. KM s.r.o.
3. 12. 2020 467/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Bauer Spezialtiefbau Gesellschaft m.b.H - organizačná zložka
3. 12. 2020 467/2020-E Zmluva o združenej dodávke elektriny a tepla 0,00 € Bauer Spezialtiefbau Gesellschaft m.b.H - organizačná zložka
3. 12. 2020 468/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Empeka s.r.o.
3. 12. 2020 468/2020-E Zmluva o združenej dodávke elektriny a tepla 0,00 € Empeka s.r.o.
25. 11. 2020 ZoD 05/2020 Zmluva o dielo 05/2020 na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (pdf)
2 790,00 € GASENERG spol, s.r.o.
18. 11. 2020 ZoD 04/2020 Zmluva o dielo 04/2020 Dodávka a výmena transformátora (pdf)
11 770,00 € Profi Elektro s.r.o.
9. 11. 2020 465/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Klient servis s.r.o.
9. 11. 2020 466/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Bekwoodcote s.r.o.
9. 9. 2020 ZoD 03/2020 Zmluva o dielo 03/2020 Rekonštrukcia trávnatej plochy na dočasné parkovisko II. etapa (pdf)
14 908,05 € Jozef Bango
6. 8. 2020 464/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € Toshiro s.r.o.
6. 8. 2020 464/2020-E Zmluva o združenej dodávke elektriny a tepla 0,00 € Toshiro s.r.o.
1. 7. 2020 ZoD 02/2020 Zmluva o dielo 02/2020 Projektová dokumentácia - rekonštrukcia skladových priestorov na depozitáre galérie mesta Bratislavy (pdf)
49 500,00 € ateliér hipík s.r.o.
17. 6. 2020 461/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € C.S.Cargo Slovakia
17. 6. 2020 461/2020-E Zmluva o združenej dodávke elektriny a tepla 0,00 € C.S.Cargo Slovakia
1