Povinné zverejňovanie – Objednávky

Vyhľadávanie:


10
Dátum zverejnenia
/ Dátum vyhotovenia
Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Popis Číslo zmluvy Schvaľovateľ
13. 6. 2014
/
140017 Skúška ochranných a pracovných pomôcok 60,24 € Elektro Global Slovakia Skúška ochranných a pracovných pomôcok pre transformátorovú stanicu Riaditeľ
13. 6. 2014
/
140018 Monitor - repas 88,00 € Kaliant s.r.o. Riaditeľ
11. 6. 2014
/
140016 Kontrola požiarno-technického zariadenia 288,00 € SHZ -S spol. s.r.o. Riaditeľ
6. 5. 2014
/
140015 Čistenie komínov 90,00 € Lancz Zoltán Čistenie a kontrola komínov Riaditeľ
18. 4. 2014
/
140014 Deratizácia,dezinsekcia 505,80 € Jozef Bagin - Garant Deratizácia objektov v areáli KSP, s.r.o. Riaditeľ
17. 4. 2014
/
140013 Pravidelný servis automat.parkov.systému EPS700 270,00 € Autgarrd spo.l s.r.o. Pravidelný servis automatizovaného parkovacieho systému Riaditeľ
17. 4. 2014
/ 18. 4. 2014
140014 Deratizácia a dezinsekcia objektov 505,80 € Jozef Bagin- Garant Deratizácia a dezinsekcia objektov a priestorov v areáli Riaditeľ
14. 4. 2014
/
140010 Odvoz orezaných konárov 444,00 € JV INTERSAD , s.r.o. Odvoz orezaných konárov v areáli KSP s.r.o. Riaditeľ
14. 4. 2014
/
140011 Ochranné pomôcky 59,04 € ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA Ochranné pomôcky pre trafostanicu Riaditeľ
14. 4. 2014
/
140012 Účtovnícke poradenstvo 360,00 € Martina Krajčíková Účtovnícke poradenstvo a práce Riaditeľ
11. 3. 2014
/
140009 Plastové okná 220,00 € MWM plast s.r.o. Plastové okná do objektu č.20 Riaditeľ
25. 2. 2014
/
140008 Desktop Switch - TL- SF 005D 24,40 € Kaliant s.r.o. Nákup Desktop Switch Riaditeľ
21. 2. 2014
/
140007 Výmena vadných dielov na plyn.kotloch 272,40 € GASENERG s.r.o. Výmena vadn dielov na plyn.kotli K4 Riaditeľ
18. 2. 2014
/
140006 Oprava mostového žeriavu 138,00 € ŽERIAVSERVIS s.r.o. Oprava mostového žeriavu v obj.č.15 v areáli KSP, s.r.o. Riaditeľ
11. 2. 2014
/
140005 Lokalizácia úniku vody 126,00 € AVIP Servis Lokalizácia úniku vody v areáli KSP, .r.o. Riaditeľ
30. 1. 2014
/
140003 Odborn.prehliadka elektr.ručn.náradia 28,00 € Pavol Žbánek Odborná prehliadka ručn.elektr.náradia
30. 1. 2014
/
140004 Pásky do vjazd.terminálu 259,20 € Autogard Papierové pásky do vjazd.terminálu
15. 1. 2014
/ 16. 1. 2014
140002 Pamäťový modul,sieťové pamäťové úložisko 188,67 € Kaliant Riaditeľ
13. 1. 2014
/ 7. 12. 2013
130063 Strojné zariadenie 570,00 € KLC s.r.o.
13. 1. 2014
/ 11. 12. 2013
130064 Odborná skúška bleskozvodu 108,00 € Elektro Global Slovakia
13. 1. 2014
/ 12. 12. 2013
130065 Vodomer DN40 84,00 € BMS servis Riaditeľ
13. 1. 2014
/ 12. 12. 2013
130066 Plombovanie elektromerov 486,00 € OKOnet Riaditeľ
13. 1. 2014
/ 21. 12. 2013
130068 Odborná prehliadka elektroinštalácií 240,00 € 3.KM Riaditeľ
5. 12. 2013
/
130062 Lešenie na opravu 259,20 € Ladislav Šišolák
13. 11. 2013
/
130061 Podlahová krytina 628,00 € Stavrem Podlahová krytina do objektu č.15 Riaditeľ
11. 11. 2013
/
130057 Oprava Multicar 594,30 € Ing. Peter Lelkeš - Autosúčiastky Náhradné diely - Multicar Riaditeľ
11. 11. 2013
/
130058 Čistenie a kontrola komínov 188,00 € Lancz Zoltán Čistenie a kontrola komínov v areáli Riaditeľ
11. 11. 2013
/
130059 Oprava mostového žeriavu 961,14 € 3.KM Oprava mostového žeriavu Riaditeľ
11. 11. 2013
/
130060 Posypová soľ 264,00 € Betonáreň PALKOV Posypová soľ na zimnú údržbu Riaditeľ
7. 11. 2013
/
130055 Oprava audiovrátnika 133,50 € Telespoj - Havran Vladimír Oprava audiovrátnika v obj.č.2 Riaditeľ
7. 11. 2013
/
130056 Výkopové práce 504,00 € Bautrend s.r.o. Výkopové práce v areáli Riaditeľ
24. 10. 2013
/
130054 Elektromery 960,00 € Schrack Technik Elektromery Riaditeľ
22. 10. 2013
/
130051 Odborné prehliadky el.ručn.náradia 324,80 € Pavel Žbánek Odborné prehliadky elektr. ručného náradia Riaditeľ
22. 10. 2013
/
130052 Lešenie na opravu fasády 583,20 € ladislav Šišolák - STREO Lešenie na opravu fasády Riaditeľ
22. 10. 2013
/
130053 Úprava telef. rozvodu 122,00 € Telespoj - Havran Úprava telef.rozvodu na objekte č.20 Riaditeľ
21. 10. 2013
/
130049 Metrologické overenie 2 ks meračov tepla 207,72 € BMS srevis s.r.o. Metrologické overenie a montážne plombovanie meračov tepla Riaditeľ
21. 10. 2013
/
130050 Výmena dielov na plynových kotloch 201,60 € Gasenerg s.r.o. Výmena vadných dielov na plynových kotloch Riaditeľ
10. 10. 2013
/
130046 Skúška mostových žeriavov 936,00 € Retoo s.r.o. Opakovaná úradná skúška mostových žeriavov Riaditeľ
10. 10. 2013
/
130048 Skúška elektro zariadenia mostových žeriavov 540,00 € Retoo s.r.o. Odborná skúška elektro zariadenia mostových žeriavov Riaditeľ
9. 10. 2013
/
130045 Brigádnici 270,02 € Agentúra brigádnici.sk Brigádnici na vyčistenie zadnej čati areálu Riaditeľ
9. 10. 2013
/
130047 Oprava fasády 180,00 € ladislav Šišolák - STREO Lešenie na opravu fasády Riaditeľ
4. 10. 2013
/
130042 Servisná prehliadka 141,00 € MENTON SK, s.r.o. Servisná prehliadka autom.dverí Riaditeľ
4. 10. 2013
/
130043 Vchodové dvere 2 414,79 € MWm Plast s.r.o. Plastové vchodové dvere Riaditeľ
4. 10. 2013
/
130044 Deratizácia 505,80 € Jozef Bagin Garant Deratizácia adezinsekcia objektov a priestorov Riaditeľ
20. 9. 2013
/
130041 Čistenie kanalizácie 1 920,00 € Krtkovanie - Klásek Čistenie areálovej kanalizácie Riaditeľ
16. 9. 2013
/
130040 RAM do servera 58,00 € Kaliant s.r.o. RAm do sewrvera 2GB 800 MHz Riaditeľ
10. 9. 2013
/
130039 Externý HDD 1TB 2,5 199,00 € Kaliant s.r.o. Riaditeľ
6. 9. 2013
/
130038 Veľkokapacitný kontajner 288,00 € Želonka Robert - BOBO Veľkokapacitný kontajner na odvoz odpadu Riaditeľ
22. 8. 2013
/
130037 Oprava prevodovky 597,60 € Autotechnology Oprava prevodovky pre multicar Riaditeľ
19. 8. 2013
/
130036 Papierové pásky 259,20 € Autogard s.r.o. Papierové pásky do terminálu Riaditeľ
10