Povinné zverejňovanie – Objednávky

Vyhľadávanie:


1
Dátum zverejnenia
/ Dátum vyhotovenia
Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Popis Číslo zmluvy Schvaľovateľ
10. 11. 2021
/ 9. 11. 2021
210046 Overovanie hospodárnosti 3 310,34 € Slovenská inovačná a energetická agentúta Riaditeľ
5. 11. 2021
/ 5. 11. 2021
210043 Metrologická montáž 5ks meračov tepla 95,16 € BMS servis s.r.o. Riaditeľ
5. 11. 2021
/ 5. 11. 2021
210044 Čistenia a kontroly komínov 170,00 € Kominárstvo s.r.o. Riaditeľ
29. 10. 2021
/ 21. 10. 2021
210041 objednávka 3ks elektromerov 608,40 € SCHRACK TECHNIK s.r.o. Riaditeľ
29. 10. 2021
/ 12. 10. 2021
210042 oprava havarijných stavov komunikácií a parkovísk 14 930,65 € Jozef Bango Riaditeľ
14. 10. 2021
/ 13. 10. 2021
210040 Objednávame si u Vás čiastiace a hygienické prostriedky podľa uvedeného zoznamu 774,51 € Dexis Slovakia, s.r.o. Riaditeľ
8. 10. 2021
/ 8. 10. 2021
210038 Montáž plynomera 240,00 € Jozef Kiss Riaditeľ
22. 9. 2021
/ 27. 8. 2021
210028 Ročná prehliadka, revízia zdvíhacieho zariadenia 762,00 € Rothlehner pracovné plošiny s.r.o. Riaditeľ
22. 9. 2021
/ 7. 9. 2021
210030 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov 639,91 € OBORIL, s.r.o. Riaditeľ
22. 9. 2021
/ 13. 9. 2021
210032 Profylaktická prehliadka parkovacieho systému 390,00 € Tritonsystems spol. s.r.o. Riaditeľ
22. 9. 2021
/ 8. 9. 2021
210031 Objednávka kompletný merač tepla 446,35 € ista Slovakia, s.r.o Riaditeľ
16. 9. 2021
/ 14. 9. 2021
210033 Ročný servis plynových kotlov a plynových ohrievačov 1 496,00 € Gasenerg s.r.o. Riaditeľ
31. 8. 2021
/ 31. 8. 2021
210029 Tonery 158,40 € Pryzmat Slovakia s.r.o. Riaditeľ
23. 8. 2021
/ 23. 8. 2021
210027 Podporná konzultačná činnosť 240,00 € Donau Edge s.r.o. riaditeľ
17. 8. 2021
/ 16. 8. 2021
210026 Stavba vstupu do prechodovej chodby a uprava zadnej fasády 3 360,00 € ateliér hipík s.r.o. Ing. Kresáč, Mgr. Cabrnoch
11. 8. 2021
/ 11. 8. 2021
210025 Overenie 4 ks meračov tepla 283,44 € Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. Riaditeľ
26. 7. 2021
/ 22. 7. 2021
210020 Ekonomické poradenstvo 672,00 € Svetlík - auditreal, s.r.o. riaditeľ
14. 7. 2021
/ 14. 7. 2021
210055 Overenie 1 ks trojfazoveho jednotarifneho statickeho elektromera 49,26 € SSE Metrológia, s.r.o.
29. 6. 2021
/ 28. 6. 2021
210019 Výkon ročnej kontroly požiarno technického zariadenia 308,16 € Pyronova is Slovakia s.r.o. Riaditeľ
15. 6. 2021
/ 14. 6. 2021
210016 TP Link Switch 19,80 € Magic Solutions, s.r.o.
15. 6. 2021
/ 15. 6. 2021
210017 Kontrola komínov v kotolniach 90,00 € Kominárstvo s.r.o. Riaditeľ
9. 6. 2021
/ 28. 5. 2021
210009 Abonentské karty s modrým pruhom k parkovaciemu systému a zásobníky s lístkami 1 105,20 € Tritonsystems s.r.o. Riaditeľ
9. 6. 2021
/ 28. 5. 2021
210010 Dodávka a aplikácia solárnych folii na okenných tabuliach na reštaurácii obj. č. 1 3 240,00 € AB spoločnosť, s.r.o. Riaditeľ
9. 6. 2021
/ 7. 6. 2021
210013 Rotačný piestový plynomer Rabo G40 1 464,00 € Gas Trade, s.r.o. Riaditeľ
9. 6. 2021
/ 7. 6. 2021
210014 Valec do tlačiarne 0,00 € Pryzmat Slovakia s.r.o. Riaditeľ
1. 6. 2021
/ 1. 6. 2021
210012 Tonery 120,00 € Pryzmat Slovakia s.r.o.
20. 5. 2021
/ 19. 5. 2021
210008 Služby právneho poradenstva 2 016,00 € Malata, Pružinský, Hegeduš and Partners, s.r.o. Riaditeľ
29. 4. 2021
/ 26. 4. 2021
210007 Objednávka právnych služieb 300,00 € Mgr. Marek Bubík Riaditeľ
29. 4. 2021
/ 26. 4. 2021
210006 Čistiace a hygienické prostriedky 802,95 € Dexis Slovakia, s.r.o. Riaditeľ
18. 3. 2021
/ 17. 3. 2021
210003 Výmena 1 ks NN prípojky 2 832,00 € Profi Elektro s.r.o. Riaditeľ
4. 3. 2021
/ 17. 2. 2021
210002 TV monitoring dažďovej kanalizácie v objekte č. 15 478,80 € PK - krtkovanie s.r.o. Riaditeľ
10. 2. 2021
/ 5. 2. 2021
210001 3 KS IP kamery 927,60 € Magic Solutions, s.r.o. Riaditeľ
10. 12. 2020
/ 10. 12. 2020
200054 Výmena poškodeného stožiara osvetlenia 1 992,00 € Profi Elektro s.r.o.
7. 12. 2020
/ 11. 11. 2020
200051 Východisková OP a OS revízia 1 150,00 € PV partners s.r.o. Riaditeľ
4. 12. 2020
/ 11. 11. 2020
20050 Čistenie a kontrola komínov 170,00 € Kominárstvo s.r.o. Riaditeľ
3. 12. 2020
/ 10. 11. 2020
200049 Cistiace a hygienicke prostriedky. 702,14 € Dexis Slovakia, s.r.o. Riaditeľ
19. 11. 2020
/ 19. 11. 2020
200053 Dodanie riadiaceho automatu Buderus Mec2 194,40 € GASENERG spol, s.r.o. Riaditeľ
29. 10. 2020
/ 28. 10. 2020
200047 Tonery 120,00 € PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Riaditeľ
23. 10. 2020
/ 22. 10. 2020
200046 Dezinfekcny prostriedok Dezix 209,80 € JLK cosmetics, s.r.o. Riaditeľ
29. 9. 2020
/ 25. 9. 2020
200043 Odstránenie starej folie z okennych tabul 396,00 € AB spoločnosť, s.r.o. Riaditeľ
21. 9. 2020
/ 21. 9. 2020
200042 Inteligentné elektromery 495,00 € SCHRACK TECHNIK s.r.o. Riaditeľ
18. 9. 2020
/ 16. 9. 2020
200041 Odborná prehliadka prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov 465,14 € Oboril František Servis hasiacich prístrojov Riaditeľ
10. 9. 2020
/ 10. 9. 2020
200040 Overenie 5 ks trojfázových jednotarifných statických elektromerov Schrack 157,88 € SSE Metrológia, s.r.o. Riaditeľ
9. 9. 2020
/
200039 Regulátor EKB 2 do obj. č. 15 135,00 € GASENERG spol, s.r.o.
4. 9. 2020
/ 3. 9. 2020
200038 Čerpadlo Magna 735,00 € Armaplast s.r.o. Riaditeľ
28. 8. 2020
/ 28. 8. 2020
20200037 Revízia zdvíhacieho zariadenia a revízia elektro pracovnej plošiny 616,80 € Rothlehner pracovné plošiny s.r.o. Riaditeľ
30. 7. 2020
/ 30. 7. 2020
200033 Dodávka a zapojenie WIFI 289,82 € Magic Solutions, s.r.o. Riaditeľ
28. 7. 2020
/ 16. 7. 2020
200031 Vypracovanie znaleckého posudku 4 440,00 € Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. Riaditeľ
27. 7. 2020
/ 7. 7. 2020
200032 Zemné práce 1 176,00 € Jozef Bango Riaditeľ
9. 7. 2020
/ 9. 7. 2020
200030 Izolácia strechy 5 492,65 € I-Systémy s.r.o. Riaditeľ
1