Štandardy kvality

2014

Vyhodnotenie štandardov kvality  – dodávka elektriny (.pdf)  

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia  elektriny  (.pdf)

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka plynu (.pdf) 

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia plynu (.pdf) 

Vyhodnotenie štandardov kvality – teplo (pdf)

  2015

Vyhodnotenie štandardov kvality – teplo

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka plynu

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia plynu

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia plynu – kompenzačné platby

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka elektriny

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia elektriny

2016

Vyhodnotenie štandardov kvality – teplo (zverejnené 25.02.2017)

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka elektriny (zverejnené 27.02.2017)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia elektriny (zverejnené 27.02.2017) 

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka plynu (zverejnené 27.02.2017)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia plynu (zverejnené 27.02.2017)

2017

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka elektriny (zverejnené 27.2.2018)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia elektriny (zverejnené 27.2.2018)

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka plynu (zverejnené 27.2.2018)

Vyhodnotenie štandardov kvality . distribúcia plynu (zverejnené 27.2.2018)

Vyhodnotenie štandardov kvality – teplo (zverejnené 27.2.2018)

2018

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka elektriny (zverejnené 25.2.2019)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia elektriny (zverejnené 25.2.2019)

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka plynu (zverejnené 25.2.2019)

Vyhodnotenie štandardov kvality -- distribúcia plynu (zverejnené 25.2.2019)

Vyhodnotenie štandardov kvality – teplo (zverejnené 25.2.2019)

2019

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka elektriny (zverejnené 24.02.2020)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia elektriny (zverejnené 25.02.2020)

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka plynu (zverejnené 24.02.2020)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia plynu (zverejnené 26.02.2020)

Vyhodnotenie štandardov kvality – teplo (zverejnené 24.02.2020)

2020

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka elektriny (zverejnené 23.02.2021)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia elektriny (zverejnené 23.02.2021)

Vyhodnotenie štandardov kvality – dodávka plynu (zverejnené 23.02.2021)

Vyhodnotenie štandardov kvality – distribúcia plynu (zverejnené 23.02.2021)

Vyhodnotenie štandardov kvality – teplo (zverejnené 23.02.2021)