Schválené cenníky

Elektroenergetika

Cenové rozhodnutie – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre rok 2014 – 2016 (.pdf)

Zmena cenového rozhodnutia  – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platná od 01.02.2015

Zmena cenového rozhodnutia – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platná od 01.01.2016

Cenové rozhodnutie – dodávka elektriny pre malý podnik pre rok 2014 -2016

Cenník E/1/2014/MP za dodávku elektriny pre kategóriu malý podnik platný od 1.1.2014 do 31.01.2015

Zmena cenového rozhodnutia –  dodávka elektriny pre malý podnik platná od 01.02.2015

Cenník E/1/2015/MP za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie malý podnik platný od 01.02.2015 do 21.12.2015

Zmena cenového rozhodnutia – dodávka elektriny pre malý podnik platná od 01.01.2016

Cenník E/1/2016/MP za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie malý podnik platný od 01.01.2016 do 31.12.2016

 

5.Regulačné obdobie 2017 – 2021

Cenové rozhodnutie 0064/2017/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 23.12.2016) ZRUŠENÉ od 1.1.2017rozhodnutím č. 0229/2017/E

Cenové rozhodnutie 0229/2017E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 07.03.2017) zrušené od 19.02.2018 cenovým rozhodnutím 0244/2018/E

Cenník E/1/2017/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom platný od 01.01.2017 (zverejnené 23.12.2016) ZRUŠENÉ

Cenník  E/2/2017/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 14.03.2017)  nahradený cenníkom E/1/2018/MP

Cenové rozhodnutie č. 0065/2017/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 01.01.2017 do 31.12.2021 ( zverejnené 02.01.2017) ZRUŠENÉ od 1.1.2017 rozhodnutím č. 0333/2017/E

Cenové rozhodnutie  č.0333/2017/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 10.04.2017)  ZRUŠENÉ od 1.1.2018 rozhodnutím č. 0058/2018/E

Zmeny platné pre obdobie 2018 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0058/2018/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 1.1.2018 do 31.12.2021

Cenové rozhodnutie 0244/2018/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom platné od 19.02.2018

Cenník E/1/2018/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.3.2018

Zmeny platné pre obdobie 2019 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0123/2019/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie 0244/2018/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 (zverejnené 29.11.2018)

Cenník E/1/2019/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.1.2019 (zverejnené 5.12.2018)

Cenové rozhodnutie č. 0094/2019/E, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0058/2018/E z 18.12.2017 za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (zverejnené 06.12.2018)

  Zmeny platné pre rok obdobie 2020 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0055/2020/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0244/2018/E v znení rozhodnutia č. 0123/2019/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021. (zverejnené 5.12.2019)

Cenník E/1/2020/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.1.2020 (zverejnené 5.12.2019)

Cenové rozhodnutie č. 0121/2020/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č.0058/2018/E z 18.12.2017 v znení rozhodnutia č.0094/2019/E z 30.11.2018 za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (zverejnené 19.12.2019)

Zmeny platné pre obdobie 2021 – koniec 5. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie č. 0055/2021/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0244/2018/E v znení rozhodnutia č. 0123/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0055/2020/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 (zverejnené 19.11.2020)

Cenník E/1/2021/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.1.2021 (zverejnené 19.11.2020)

Cenové rozhodnutie č. 0201/2021/E, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0058/2018/E v znení rozhodnutia č. 0094//2019/E v znení rozhodnutia č. 0121/2020/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1.02.2021 do konca 5. regulačného obdobia (zverejnené 28.01.2021)

Plynárenstvo

Cenové rozhodnutie - tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre rok 2014 -2016 (.pdf) neplatné 

Cenové rozhodnutie – dodávka plynu pre malý podnik pre rok 2014 -2016 neplatné

Cenník P/1/2014/MP pre odberateľov plynu kategórie malý podnik neplatné

Regulačné obdobie 2017 – 2021

 Cenové rozhodnutie č. 0017/2017/P – dodávka plynu pre zraniteľných odberateľov pre roky 2017 – 2021 – od 1.02.2018 nahradené cenovým rozhodnutím č 0009/2018/P neplatné

Cenník P/1/2017/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik pre rok 2017  - neplatné 

Cenové rozhodnutie č. 0047/2017/P – maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre roky 2017 – 2021 (zverejnené 12.12.2016)

Cenník P/1/2017/DIS za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre roky 2017 – 2021 (zverejnené 21.12. 2016) 

Zmeny platné pre obdobie 2018 – 2021

Cenové rozhodnutie 0009/2018/P – dodávka plynu pre zraniteľných odberateľov, platné od 1.2.2018 do 31.12.2021

Cenník P/1/2018/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom platný od 1.2.2018

 Zmeny platné pre obdobie 2019 -2021

Cenové rozhodnutie č. 0020/2019/P, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P – dodávka plynu zraniteľným odberateľom, platné od 1.1.2019 do 31.12.2021(zverejnené 07.12.2018)

Cenník P/1/2019/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom platný od 1.1.2019

Zmeny platné pre obdobie 2021 – koniec 5.regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie č. 0032/2021/P, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0017/2018/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P a v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P – dodávka plynu zraniteľným odberateľom, platné od 1.1.2021 do konca 5. regulačného obdobia (zverejnené 20.10.2020)

Cenník P/1/2021/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom (zverejnené 27.10.2020)

Cenové rozhodnutie č. 0071/2021/P, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0047/2017/P  – maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, platné od 1.2.2021 do konca 5. regulačného obdobia (zverejnené 28.01.2021)

Tepelná energetika

Cenové rozhodnutie  č. 0233/2014/T - cena tepla pre rok 2014 -2016(.pdf) neplatné

Regulačné obdobie 2017 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0252/2017/T – cena tepla pre rok 2017 – 2021 (zverejnené 14.12.2016)

 Zmeny platné pre obdobie 2019 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0130/2019/T ktorým sa mení rozhodnutie č. 0252/2017/T  s účinnosťou od 01.01.2019 – cena tepla pre obdobie  2019 – 2021 (zverejnené 12.12.2018)