Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy – elektrina

Rozhodnutie 0051/2021/E-PP (.pdf)

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete - plyn

Rozhodnutie 0035/2013/P-PP (.pdf) 205 kB

 

Obchodné podmienky pri poskytovaní univerzálnej služby pre zraniteľných odberateľov

Obchodné podmienky pre dodávku plynu malému podniku

Obchodné podmienky pre dodávku elektriny malému podniku

Technické podmienky prístupu a pripojenia do siete a pravidlá prevádzkovateľa siete

Technické podmienky  – plyn

Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a pravidlá prevádzkovateľa sústavy

Technické podmienky – elektrina