Oznamy

Podiel primárnych zdrojov na dodanej elektrine v roku 2020:

  1. Jadrové palivo                    57,19 %
  2. Uhlie                                     9,64 %
  3. Voda                                   24,71 %
  4. Plyn                                      1,44 %
  5. Ostatné obnoviteľné zdroje   7,02 %

Emisie CO2 podľa informácii od najvýznamnejšieho dodávateľa elektriny spoločnosti Slovenské elektrárne a.s.v roku 2018 dosiahli hodnotu 136,5 g/kWh.

Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webových stránkach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (www.seas.sk)


 AKTUÁLNY OZNAM  -

 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 13.12.2020 (zverejnené 16.11.2020)

Oznam o prerušení dodávky tepla 13.12.2020 (zverejnené 16.11.2020)

 Oznámenie termínov odčítania spotreby tepla v období 09 2020 – 05 2021 

 

 HISTÓRIA

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 12.01.2018)   

ISTROCHEM - Informácie dotknutej verejnosti (zverejnené 09.05.2017)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 27.10.2016)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny  (zverejnené 27.08.2015)

Oznámenie termínov odčítania spotreby tepla v období 09 2019 – 05 2020