Oznamy

Podiel primárnych zdrojov na dodanej elektrine v roku 2018:

  1. Jadrové palivo                    58,24 %
  2. Uhlie                                   13,94 %
  3. Voda                                   19,18 %
  4. Plyn                                      1,54 %
  5. Ostatné obnoviteľné zdroje   7,10 %

Emisie CO2 podľa informácii od dodávateľa elektriny v roku 2016 dosiahli hodnotu 133 g/kWh.

Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webových stránkach Slovenských elektrární, a.s. (www.seas.sk)


 AKTUÁLNY OZNAM  -

 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 12.01.2018)   

ISTROCHEM - Informácie dotknutej verejnosti (zverejnené 09.05.2017)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 27.10.2016)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny  (zverejnené 27.08.2015)

Oznámenie termínov odčítania spotreby tepla v období 09 2019 – 05 2020