Oznamy

Podiel primárnych zdrojov na dodanej elektrine v roku 2017:

  1. Jadro                         53,9 %
  2. Uhlie a biomasa      37,6 %
  3. Voda                          7,87 %
  4. Vietor                        0,39 %
  5. Fotovoltaika              0,24 %

Emisie CO2 podľa informácii od dodávateľa elektriny v roku 2016 dosiahli hodnotu 133 g/kWh

 AKTUÁLNY OZNAM – ODSTÁVKA ELEKTRINY   27.01.2018

  Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 12.01.2018)   

 

ISTROCHEM - Informácie dotknutej verejnosti (zverejnené 09.05.2017)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 27.10.2016)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny  (zverejnené 27.08.2015)

Oznámenie termínov odčítania spotreby tepla v období 09 2017 – 08 2018