Oznamy

Podiel primárnych zdrojov na dodanej elektrine v roku 2019:

  1. Jadrové palivo                    56,36 %
  2. Uhlie                                   12,30 %
  3. Voda                                   22,87 %
  4. Plyn                                      1,88 %
  5. Ostatné obnoviteľné zdroje   6,59 %

Emisie CO2 podľa informácii od najvýznamnejšieho dodávateľa elektriny spoločnosti Slovenské elektrárne a.s.v roku 2018 dosiahli hodnotu 136,5 g/kWh.

Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webových stránkach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (www.seas.sk)


 AKTUÁLNY OZNAM  -

 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 12.01.2018)   

ISTROCHEM - Informácie dotknutej verejnosti (zverejnené 09.05.2017)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zverejnené 27.10.2016)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny  (zverejnené 27.08.2015)

Oznámenie termínov odčítania spotreby tepla v období 09 2019 – 05 2020