Regulované činnosti

KSP, s.r.o. v súvislosti s prenájmom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb je od roku 2007 oprávnená na základe vydaných povolení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podnikať v oblasti:

» distribúcie elektriny, dodávky elektriny

2006E0235_04 (.pdf) 91 kB

» distribúcie zemného plynu, dodávky zemného plynu

2006P0085_04 (.pdf) 89 kB

» výroby tepla, rozvodu tepla

2006T0260_05 (.pdf) 98 kB