O nás

Zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti KSP, s.r.o. je Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava. viac…


Informácie o energetike

KSP, s.r.o. v súvislosti s prenájmom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb je od roku 2007 oprávnená na základe vydaných povolení od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podnikať v oblasti viac…


Verejné obstarávanie

Spoločnosť KSP, s.r.o. je podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom. viac…KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, telefón: 02/4444 2759, fax: 02/4444 2758, mobil: 0903 222 070, e-mail: ksp.sro@stonline.sk